Showa Genroku Rakugo Shinju, Showa and Genroku Era Lover's Suicide Through Rakugo