Vĩnh Sinh: Khí Tráng Sơn Hà
Watch

Vĩnh Sinh: Khí Tráng Sơn Hà

Immortality

Country: Trung Quốc

Genres: Hoạt Hình

0/ 5 0 votes
Movie plot

Thương Hàn với tính khí  không chịu khuất phục, không chấp nhận thất bại sẽ phải làm gì vào thực lực của mình và tung hoành thiên hạ. Phương Hàn luyện tập không ngừng, anh ta dựa vào lòng kiên trì trực tiếp  đối mặt với khó khăn. Anh ta cố gắng đánh bại các thần thủ , và  học hỏi ,tim ra  những giới hạn của mình. Tập trung và quyết tâm nỗ lực biến xác phàm thành cơ thể vĩnh sinh. Phương Hàn có thể trở thành một người có thể tung hoành thiên địa trong thế giới kỳ huyễn này.

Show more...